Българските моряци, които бяха блокирани на кораб в Пакистан, се очаква да се приберат у нас