С какви проблеми се сблъскват надомните работници у нас?