Неясното бъдеще на ТЕЦ-Варна и евентуалните съкращения са причината за недоволството на работещите