Експертиза ще доказва дали е осъзнавал действията си