Големият футболист се надяваше да приключи кариерата си с успех, но това не стана