Датата се измества с няколко месеца напред – към края на лятото