Ректорът на Техническия университет във Варна проф. Росен Василев е преписал 90% от дисертацията си за най-високата степен – доктор на науките. Комисия от образователното министерство е установила злоупотребата, но професорът не може да бъде наказан, защото по закон именно ректорът санкционира плагиатство.

През лятото ректорът на ТУ – Варна трябваше да защити дисертация и да получи научната степен доктор на науките. Предшественикът му и друг бивш преподавател обаче го обвиниха, че е преписал цялата научна работа – от докторанти и чужд източник.

Снимка: bTV

„Втора, трета, четвърта, пета глава от дисертацията на Василев са преписани буквално от дисертациите на докторант, на който той е съръководител”, казва проф. Николай Минчев

Докторантите, от които ректорът е преписвал, нямат претенции.

Снимка: bTV

Според Закона за развитие на академичния състав обаче дисертационният труд се подготвя самостоятелно и не може да повтаря съдържанието на докторантски дисертации.

„Законът повелява, че ректорът, който управлява тази институция и където се установи, че има такива случаи на взаимстване на текстове, тоест плагиатстване, той трябва да приложи силата на закона и да уволни съответния нарушител”, напомня бившият ректор на ТУ – Варна проф. Овид Фахри.

Снимка: bTV

Понеже в този случай ректорът би трябвало да накаже себе си за плагиатство, двамата преподаватели се обръщат към министъра на образованието. Комисия от експерти се заема с казуса. Заключенията – над 90% от дисертацията е преписана.

„Дисертацията представлява една компилация от трудове на различни автори, без да бъде изпълнено изискването на закона тя да бъде подготвена самостоятелно”, обяви проф. Веско Панов, зам.-председател на комисията към МОН.

Просветният министър се произнася: процедурата по защита на дисертацията да бъде спряна. Въпреки това тя се провежда, а научното жури гласува за присъждане на научната степен. 

Ректорът проф. Василев, Етичната комисия и председателят на научното жури, присъдило му степента, отказаха коментар, тъй като „въпросът е приключен”.

Професорите Фархи и Минчев призовават академичната общност да осъди действията на ректора и да поиска оставката му.

От министерството на образованието обясниха, че са предали случая на прокуратурата.

„Това е най-грешният ход, който може да се направи, защото прокуратурата ще се запознае със случая, ще направи някакво предварително разследване и ще установи, че  не е компетентна да се произнесе. Този, от когото е откраднато, не е подал заявление. А тези, които ще подадат заявление, са в служебна зависимост от ректора”, коментира проф. Веско Панов.

Очаква се в новия закон за развитие на академичния състав пропускът да бъде отстранен.