В коритото на р. Марица са построени няколко сгради