Благотворителната кампания „Избери, за да помогнеш” събира спешно средства за приютът за бездомни деца „Гаврош” във Варна. От 22 години там живеят най-уязвимите деца. Годишно се обгрижват около 50 души на възраст от пет до 18 години. Те най-често са оставени без родителски контрол и подкрепа, преживели са насилие или са отпаднали от образователната система.

„Ние сме един дом, в който децата преживяват съвсем малко време. Те престояват при нас до три месеца, докато се намери изход за тяхната ужасна съдба”, споделя доц. Пенка Стоянова, ръководител на сдружение „Гаврош”.

Приютът е единственият във Варна и региона и е спасение за много деца, които получават сигурна и безопасна среда.

Проблемите на приюта започват през 2014 г., когато държавата намалява издръжката почти три пъти. В момента приютът трябва да функционира с 2500 лв. на месец.

Загърбени от държавата в приюта се надяват на милосърдието на обикновените хора, които засега не ги изоставят.

Можете да помогнете на сдружение „Гаврош” чрез есемес с текст DMS GAVROSH на кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори.