9 овце и 1 коза, незаконно превозвани по магистрала „Тракия” са задържани от полицията в събота. Животните нямат идентификация и ушни марки, както е по закон. Нямат и ветеринарно- медицинско свидетелство за придвижване. Три от овцeте имат маркери на ушите и са върнати на превозвачите, но останалите шест, както и една коза, се сблъскват със законов абсурд, който ги обрича на смърт.

По закон животните трябва да бъдат унищожени в екарисаж – чрез упояване и след това евтаназия. „Ужасяващо е, защото те са съвсем здрави. Просто не можем да избягаме от рамките на закона”, казва веретинарят Димитър Рачев.

Търсим Агенцията по храните и питаме има ли начин овците и козата да бъдат спасени, дори против закона. „Законът е категоричен. Това са животни с неясен произход и следва да се евтаназират, но ние ще поемем отговорността и в такъв период на криза ще насочим животните за клане и същите ще бъдат реализирани в някои социални домове или домове за сираци. Категорично не могат да се дадат за отглеждане”, обясни д-р Николай Лилов от агенцията.

Оттам признават, че при подобни казуси, сега действащото законодателство има абсурден пропуск, обричащ здрави и полезни животни на смърт. Това се е случвано неведнъж. В крайна сметка е взето компромисно със закона решение шестте овце и козата, конфискувани на магистрала „Тракия”, да бъдат заклани, а не унищожени, а месото да бъде дарено на приюта на отец Иван в Нови хан.