„Информационните сесии за нашата страна са отговорност на Гърция, както и селективния процес на мигранти, които да бъдат включен в програмата за релокация”, заяви Иван Миланов, директор на Международна дейност в Държавната агенция за бежанците.

По думите му гръцките власти напълно отричат да са предоставяли информация, че мигрантите ще получат къщи и издръжка когато дойдат в България. „Те не са предоставили различна информация от тази, която ние сме им представили”, твърди Миланов.

Той допълни, че мигрантите, които вече са пристигнали на наша територия по програмата за релокация, няма как да бъдат върнати обратно в Гърция.

„След като получат статут на бежанци те влизат във фаза наречена интеграция, която включва – сключване на договор с общината, която иска да го приеме. В този договор за регламентирани и финансовите клаузи, но 500 евро не се дават”, пояснява Миланов.

По думите на Миланов най-вероятно става въпрос за проблем в комуникацията между отделните власти.