Проф. Колев е от малкото лекари със световна известност. Работил е в НАСА. Чел е лекции в Харвард по пространствена ориентация и нарушено равновесие. Под негово ръководство специалистите изясняват къде е причината за световъртежа на пациентите.

"Пациенти, лекувани за вестибуларни нарушения, лекувани в болница, изведнъж се оказва, че няма вестибуларно нарушение, а имат невроза - форма на невроза със световъртеж, т.нар. психогенен световъртеж", каза проф. Колев.

При Мениеровата болест засягането е във вестибуларния апарат, който анатомично е свързан с вътрешното ухо. Затова, освен световъртеж, има шум в ушите и намаление на слуха.

"Изведнъж човек се чувства недобре. Той започва да залита. Често прави впечатление на околните, като че ли е пиян... движението е такова, а той не е пиян", обясни Колев.

За изследване много по-често идват пациентите с внезапен световъртеж при ставане от леглото или при обръщане в леглото. "Те усещат не само световъртеж, но и потъване, пропадане като в една бездна, което се изживява много витално. Пациентите изпадат в силна уплаха и с гадене и повръщане."

При травма на главата микрокристалчета във вестибуларния апарат се откъсват и попадат в течността на полуокръжните канали. Това неестествено присъствие предизвиква дразнене на рецепторите с поява на световъртеж.

Проф. Колев обясни, че лекарите могат да повлияят на това състояние в над 90% от случаите. "Успяваме с една "маневра" така да насочим движението на тези кристалчета, че да ги върнем от полуокръжните канали и да влязат там където им е мястото."

По този начин с уникална манипулация, която проф. Колев прилага, за минути пациентът може да бъде излекуван.