BTV-DaliVali
София
сега Разкъсана облачност 27°
12 Дъжд 26°
13 Дъжд 26°
14 Краткотраен дъжд 26°
15 Дъжд 27°
Разкъсана облачност