BTV-DaliVali
София
сега Разкъсана облачност 28°
14 Незначителна облачност 28°
15 Незначителна облачност 29°
16 Разкъсана облачност 30°
17 Разкъсана облачност 30°
Разкъсана облачност