BTV-DaliVali
София
сега Краткотраен дъжд 15°
08 Облачно 16°
09 Облачно 17°
10 Облачно 19°
11 Дъжд 20°
Краткотраен дъжд