BTV-DaliVali
София
сега Разкъсана облачност 22°
13 Незначителна облачност 23°
14 Незначителна облачност 24°
15 Незначителна облачност 26°
16 Незначителна облачност 26°
Разкъсана облачност