BTV-DaliVali
София
сега Разкъсана облачност 30°
20 Незначителна облачност 27°
21 Незначителна облачност 26°
22 Разкъсана облачност 26°
23 Разкъсана облачност 24°
Разкъсана облачност