BTV-DaliVali
София
сега Облачно 18°
06 Облачно 16°
07 Дъжд 17°
08 Дъжд 17°
09 Краткотраен дъжд 18°
Облачно