BTV-DaliVali
София
сега Разкъсана облачност 30°
18 Незначителна облачност 29°
19 Незначителна облачност 29°
20 Незначителна облачност 27°
21 Незначителна облачност 24°
Разкъсана облачност