54-метрова сграда в Колумбия беше разрушена със зрелищна експлозия.

Унищожаването се налагаше заради повреда в конструкцията на жилищния блок.

Той се състоеше от 18 етажа и 44 апартамента.

Сградата била построена през 2009 г. и се обитаваше само две години.

За разрушаването ѝ са използвани 100 килограма експлозиви.