Укрепването на растежа и увеличаването на броя на работните места са сред приоритетите на страните от Г-20, се посочва в изявление на министрите на финансите и ръководителите на централни банки на страните от групата, цитирано от ИТАР-ТАСС и БТА.

„Договорихме се, че наш краткосрочен приоритет са увеличаването на броя работни места и ускоряване на икономическия растеж,” се казва в документа.

„Финансовото Г-20" призовава Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) да изготви до следващата среща във Вашингтон отчет за напредъка в създаването на глобален модел за многостранен автоматичен обмен на данъчна информация.

Групата призова също така всички страни без забавяне да се присъединят към многостранната конвенция за взаимна административна помощ по данъчни въпроси.

Печалбата трябва да се облага с данъци в страната, в която са извършени дейностите, стимулиращи печалбата, и в която се създава стойността, подчертават министрите на финансите.

Отправя се също така призив да бъдат създадени международни и национални правила за данъчно облагане, които да не позволяват на многонационалните компании изкуствено да прехвърлят печалбата си в юрисдикции с ниски данъци.

Министрите на финансите и централните банкери също така настояват за спешна реформа в системата за разпределяне на квоти в Международния валутен фонд (МВФ).