Цената на зехтина удари най-ниското си ниво за последните 10 години, след резкия спад в потреблението в основните страни-производителки – Гърция, Италия и Испания.

Тон първокачествен зехтин на пазарите на едро този месец достигна 2 900 долара, най-ниска цена от 2002 г. насам и почти половината от стойността на продукта през 2005 г. когато тон зехтин се продаваше срещу близо 6 000 долара.

Очакванията за тази година са Испания да запази консумацията на зехтин на същото ниво като през 2002 г., докато Гърция и Италия очакват вътрешното търсене да спадне до нива от 1995 г.

Международни наблюдатели припомнят, че спадът на консумацията на зехтин в трите страни, които произвеждат над 70 % от световната продукция, няма да се повлияе от възможно повишаване на търсенето в световен мащаб.

Най-вече защото основният консуматор на суровини и продукти през последното десетилетие, Китай, залага изцяло на много по-евтините за добив и преработка палмово и соево олио.