Всеки шести младеж в Европейския съюз е загубил работата си заради икономическите последици от COVID-19. Това съобщават от Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП).

Според данните на ЕКП през септември 2020 г. равнището на безработица сред младежите в ЕС е 17,1% и е нарастнало значително в няколко страни. Сред тях са Испания (40,5%), Италия (29,7%), Франция (19,6%) и България (18,3%).

Икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19, влоши положението на младите хора, които не са заети и не се образоват, посочват от ЕКП.

„Това включва най-уязвимите хора, изложени на висок риск от маргинализация, бедност и трайно изключване от заетостта“, казват от организацията.

Рецесията засяга особено младите работници в „нестандартни форми на заетост“, като работа на непълен работен ден и временна работа. Често те не отговарят на условията за отпуск по болест, обезщетения за безработица или национални схеми за защита.

Как Европа ще предпази „изгубеното поколение“?

През октомври 2020 г. Европейският съвет приема Препоръка за засилена младежка гаранция - мост към работни места. В нея държавите-членки се ангажират да гарантират, че всички млади хора на възраст под 30 години ще получат качествено предложение за работа, продължаващо образование или стаж в рамките на четири месеца след като останат без работа или приключат образованието си, но засега не е ясно колко и кои от подписаните държави ще следват препоръките.

Общата стойност на средствата за възстановяване от пандемията в ЕС е 750 милиарда евро, но не е ясно каква част ще бъде инвестирана в младежта.

Целта на ЕКП - възстановяване на младежката заетост в ЕС

За постигането на целта ЕКП предлага социалните партньори и младите синдикалисти на всяка държава-членка да бъдат включени в разработването, наблюдението и оценката на националните планове за възстановяване от пандемията от COVID-19, както и достъп до качествени работни места и социална защита от бъдещи подобни ситуации.

ЕКП насърчава всички държави от ЕС да разработят специфични мерки за борба с младежката безработица и несигурното навлизане на пазара на труда и да осигурят реално възстановяване на заетостта през следващите месеци.

У нас все още не е известно как ще се случи това.