От 2015 г. климатът на север ще започне постепенно да се променя в посока към захлаждане. До този извод стига специалистът от японската Национална агенция за морски изследвания Мототака Накамура.

Японският учен анализира промените в температурата на водата на повърхността на Гренландско море от 1957 г. насам и съпоставя тази информация с измененията в световния климат за същия период.

„Колебанията в температурата на Гренландско море са добър индикатор за измененията в посоките на топлите и студените течения в Атлантическия океан, които се случват средно веднъж на 70 години”, отбелязва Накамура.

В резултат на това той успява да изясни, че поредният цикъл на затопляне на климата в момента завършва и към средата на настоящото десетилетие ще се смени с нова тенденция към захлаждане.

Мототака Накамура предупреждава, че в неговия модел не е взет под внимание парниковият ефект върху глобалното затопляне. „Сега ни предстои да определим, как човешката дейност влияе върху процеса на изменение на климата”, посочва изследователят.