Свръхексплоатацията на планетата е един от факторите, стоящи зад появата на нови заболявания.

Това показва документ на Световния фонд за природата (WWF), озаглавен „Загубата на природа и възходът на пандемиите“, публикуван в разгара на безпрецедентната криза с COVID-19.

Проучването показва как начинът, по който човекът третира Земята, го поставя в непосредствен контакт с дивата природа, улеснявайки предаването на непознати болести, включително нови щамове бактерии и вируси. Това съобщиха от WWF България.

Незаконната търговия с диви животни допълнително спомага за разпространението им в глобален мащаб, се казва още в документа. Зоонозните заболявания или тези, които се предават от животни на хора, са сред най-големите заплахи за здравето.

Според Световната здравна организация над 60% от човешките патогени са със зоонозен произход. Те причиняват милиони смъртни случаи всяка година и водят след себе си тежки социално-икономически последици, допринасяйки значително за трайната бедност в някои региони.

Снимка: EPA

Световната банка изчислява, че икономическата тежест на едва шест зоонозни заболявания възлиза на 80 млрд. долара за 12 години.

Докладът посочва, че човешката дейност причинява необратими последици върху нашата планета. Обезлесяването и изменението на естествените местообитания са отговорни за почти половината от нововъзникващите зоонозни заболявания.

Тропическите гори, например, са дом на милиони видове, много от които непознати на науката.

Снимка: Столична община

Изсичането им излага хората на контакт с нови патогени посредством животинските видове, останали без убежище. Така рискът от пандемии изисква решителни обединени действия за защита на живота и здравето на хората.

Снимка: Reuters

WWF напомня, че докато се справяме с последиците от коронавируса, трябва да имаме предвид, че загубата на природа продължава и в момента.

Опазването и възстановяването на природните екосистеми и услугите, които те предоставят, включително и регулирането на болестите, е неразривна част от поддържането на здравето на хората и общия дом, който всички споделяме.