Един на всеки седем души в света е недохранен. Три четвърти от бедните и гладни хора живеят в селски области, а мнозинството от тях зависят от земеделието и свързаните с него дейности, за да преживяват. Данните са от доклада на генералния директор на Агенцията на ООН за прехрана и земеделие Жозе Грациано да Силва.

От изследването става ясно още, че 40% от негодните за използване земи в света се намират в райони с висок процент на бедност. Именно затова от организацията съветват хората да преминат на режим с минимално негативно отражение върху околната среда. Пилеенето на храна по веригата също трябва да бъде избягвано.

Докладът, озаглавен „Към бъдещето, което искаме: да сложим край на глада и да осъществим прехода към земеделие и трайни системи за прехрана”, стана публичен три седмици преди срещата на върха в Рио де Жанейро за трайно развитие.

„Тази среща ни дава възможност да обсъдим целите, които сме си поставили и тяхното реализиране. Сближаването на програмите за хранителна сигурност и трайност е идеална възможност да поставим основите на един свят без глад”, каза Жозе Грациано да Силва.