Буря наводни Венеция. Пороен дъжд и силен вятър връхлетяха италианския град.

Нивото на водата се вдигна толкова бързо, че нямаше време да се задейства защитната система от 78 изкуствени диги.

Изграждана с години, в началото на октомври, тя за първи път спаси града от обичайно за този сезон наводнение.

За пускането на системата обаче е нужно предизвестие от 48 часа, а този път бурята беше изненадваща.