Днес, 29 юни, в Матера, Италия, ще се състои срещата на външните министри на Г-20.

За първи път в историята ще бъде проведена и съвместна сесия на министрите на външните работи и на развитието, пише на официалната страница на групата, предаде БГНЕС.

Срещата на външните министри ще включва две сесии - първата ще се съсредоточи върху глобалното управление и многостранността като ключов инструмент за справяне с основните глобални предизвикателства и насърчаване на устойчиво и гъвкаво възстановяване. В основата на дебата ще бъде необходимостта от засилване на международното сътрудничество и многостранните институции в ключови области като глобалното здравеопазване, устойчивото развитие, климатичните действия и международната търговия.

Втората сесия ще бъде посветена на отношенията с африканския континент с акцент върху устойчивото развитие. Ще бъдат обсъдени най-подходящите политически мерки в редица важни области като търговия, борба с изменението на климата и енергиен преход.

И двете теми в дневния ред са разработени в съответствие с трите стълба на италианското председателство на Г-20 – „Хора, планета, просперитет“ и в съответствие с общата линия за насърчаване на устойчиво и приобщаващо възстановяване.

Съвместната среща на министрите на външните работи и на развитието има за цел да постави на преден план в международната политическа програма въпроса за глобалната продоволствена сигурност и изхранване и по този начин да се даде политическият тласък, необходим за постигането на целта за нулев глад до 2030 г.