Конференцията за климатичните промени на ООН в Доха стигна до компромис и удължи действието на Протокола от Киото до 2020 година.

Споразумението бе постигнато с цената на много спорове и една безсънна нощ, в която представителите на 200 държави стигнаха до консенсус.

В новия договор не фигурират няколко големи индустриални държави. Русия, Япония и Канада се оттеглиха от Протокола от Киото още преди няколко години, а Съединените щати така и не се присъединиха към споразумението от влизането му в сила през 1997 година.

До 2015 година ще бъде изработен нов договор, който да регламентира изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата.