Полицията в малка община край Модена в Италия задържа три учителки, заснети от охранителните камери как бият деца по време на занятия. По признания на учениците, това се е случвало многократно.

На кадрите се вижда как една от арестуваните наплясква поне 5 деца за един учебен час, рита ги и ги изхвърля от класната стая.

И трите учителка са с дълъг педагогически стаж. Най-възрастната, на 57 години, е отстранена от работа за 1 година. Другите две – съответно на 47 и на 40 години, няма да имат право да работят 6 месеца.

Според полицията, възможно е срещу трите преподавателки да бъдат повдигнати граждаски искове от родителите.