Две нови научни изследвания показват, че никога досега температурите в глобален мащаб не са се покачвали толкова рязко, колкото в момента.

Първото изследване сочи, че по време на така наречената "малка ледникова епоха" от 1350 г. до 1850 г., въпреки че е имало сериозно застудяване, то не е усетено на цялата планета.

Сегашното затопляне обаче след Индустриалната революция обхваща 98% от земята.

Според второто изследване температурните вариации в последните няколко десетилетия са изключително резки, повече от когато и да било досега в историята на човечеството.