Турският президент Абдулла Гюл утвърди приет неотдавна от парламента закон, ограничаващ полето на действие на армията. Тя се опираше на по-раншното законодателство, за да аргументира преврати, съобщиха от президентството.

Новият документ, подкрепен от управляващата Партия на справедливостта и развитието, беше гласуван в парламента на 13 юли. С него се пренаписва Член 35 от закона за дейността на армията, издаден след преврата през 1960 г. и постановяващ, че дългът на армията е "да пази и защитава Република Турция".

Турските военни извършиха още два преврата - през 1971 г. и 1980 г., обосновавайки се с този член от закона и подчертавайки, че гражданските власти не са в състояние да защитят конституционните принципи.

Съгласно новия закон, ролята на армията е да защитава гражданите срещу заплахи и опасности, идващи от чужбина, да осигурява ефикасна възпираща сила и да участва в операции извън страната, одобрени от парламента.