Три украински атомни електроцентрали сe изключиха, след като Русия нанесе нови въздушни удари по страната. Това съобщи украинският ядрен оператор.

В изявлението на „Енергоатом“ се казва, че ударите са активирали аварийните протоколи в Ровненската, Пивденноукраинската и Хмелницката атомна електроцентрали и че "в резултат на това... всички реактори са били автоматично изключени" от електропреносната мрежа. 

Радиационният фон на площадките на АЕЦ и прилежащите територии не се е променил, всички показатели са в норма.

Веднага след като работата на електроенергийната система се нормализира, доставките на електроенергия от АЕЦ ще бъдат възобновени, пише още „Енергоатом“.