Тревожно нарастване на случаите на морбили, отчита Световната здравна организация (СЗО). Увеличението е 30 пъти в 40 от общо 53 държави в региона. Очаква се тенденцията да продължи, ако не бъдат предприети спешни мерки.

Над 30 000 случая са докладвани за периода между януари и октомври 2023 г. в сравнение с 941 случая, отчетени през цялата 2022 г. За същия период има 21 000 хоспитализации, а две държави съобщават за пет смъртни случая, свързани с морбили.

През 2023 г. заболяването е засегнало всички възрастови групи, като има разлики в разпределението на случаите в отделните държави. Като цяло 2 от 5 случая са били сред деца на възраст от 1 до 4 години, а 1 от 5 случая - сред възрастни на 20 и повече години.

„Това е обезпокоително. Ваксинацията е единственият начин да се предпазят децата от това потенциално опасно заболяване. Необходими са спешни усилия за ваксиниране, за да се спре предаването на инфекцията и да се предотврати по-нататъшното ѝ разпространение. Жизнено важно е всички държави да са подготвени за бързо откриване и навременна реакция при избухване на огнища на морбили, което може да застраши напредъка към елиминирането на морбили“, каза д-р Ханс Анри П. Клуге, регионален директор на СЗО за Европа.

Възобновяването на случаите до голяма степен се дължи на забавянето на ваксинацията през периода 2020-2022 г. Над 1,8 млн. бебета в страните от региона не са били ваксинирани срещу морбили в този период. Обхватът на ваксинираните с първа доза е намалял от 96% през 2019 г. до 93% през 2022 г., а с втората доза е спаднал от 92% през 2019 г. на 91% през 2022 г.

За бъде елиминирано заболяването, е наложително страните да постигнат и поддържат над 95% покритие с две дози ваксина срещу морбили. Освен висок имунитет на населението е нужно преодоляването на пропуските във ваксинацията, стандартно наблюдение на появата на болестта и действия в областта на общественото здраве.

Пандемията COVID-19 оказа значително въздействие върху работата на имунизационната система, което доведе до натрупване на неваксинирани и недостатъчно ваксинирани деца. Възобновяването на вътрешните и международните пътувания и премахването на социалните и обществено-здравните мерки, увеличиха риска от трансгранично предаване на болестта и разпространение, особено в неваксинираните и недостатъчно ваксинираните общности.

Необходими са местни решения, за да се преодолеят различията в обхвата на национално ниво. Стратегиите за имунизация, съобразени с местните условия, които са насочени към установените неравенства и насърчават равнопоставеността на ваксините, трябва да бъдат в основата на нашите усилия занапред, посочиха от СЗО.

Всички държави, дори и тези, в които все още няма предаване на морбили, трябва внимателно да оценят своите пропуски в имунитета и слабости в програмите и да предприемат незабавни действия за отстраняването им.

Заради нарастващите случаи на морбили в Европейския съюз и особено в Румъния у нас започна извънредно имунизиране на възрастни и деца, които са пропуснали ваксината.

Имунизацията е за деца на възраст на и над 13 месеца, които са без основна ваксинация срещу заболяването, както и деца на 12 години и над тази възраст, които не са реимунизирани. На сайта на столичната РЗИ са публикувани и датите, и личните лекари, при които се прави ваксинацията.