Макар снимките да напомнят по-скоро на склоновете на планина в мъглива утрин, това далеч не е природно образувание. Сметището Бхалсва край Делхи се издига на височина от 62 метра и продължава да расте.

Огромната купчина от боклуци служи и като паметник на глобалното замърсяване и огромният проблем пред човечеството.

Спонтанни пожари възникват почти ежедневно на огромното сметище заради горещините и натрупването на метан от боклуците. Някои от тях са дълбоко в недрата на купчината от отпадъци и пушат в продължение на седмици и месеци.

Съвсем наблизо работят мъже, жени и дори деца, които ровят в боклуците, за да намерят вещи, годни за продаване.

Снимка: Getty Images

Близо 200 хиляди души живеят около сметището Бхалсва и описват района като необитаем. Но нямат възможност да се преместят някъде другаде и затова дишат изгорелите газове и пият мръсната вода в околността.

Колкото и да е плашещо, Бхалсва не е най-голямото сметище на Делхи. Газипур е по-високо с около три метра. Двете взети заедно са отговорни за почти всичкият метан в атмосферата на Индия.

Метанът е вторият най-често срещан парников газ след въглеродния диоксид, но влиянието му е много по-драматично върху климатичните проблеми, тъй като метанът улавя повече топлина. Сметищата на Индия създават повече метан от всяка една друга държава света.

Опити в обратната посока

Индийският премиер Наренда Моди заяви, че финалната цел на неговата инициатива „Чиста Индия“ е да превърне тези сметища в зелени зони. Ако това се случи, хиляди жители на Индия ще могат буквално да поемат глътка свеж въздух.

Индия иска да намали отделянето на метан, но въпреки това не е част от 130-те държави, които са подпасали Глобалният метанов пакт – документ, който цели емисиите да бъдат намалени с поне 30% от 2020 до 2030 г. Ако целта бъде постигната, глобалните температури може да паднат с около 0,2%.

В същото време Индия твърди, че по-голямата част от отделянето на метан идва от земеделието – 74% са от животните, а 15% от сметищата.

Снимка: Getty Images

Заплаха за местните

Най-голямата опасност за местните хора е замърсената вода, която излиза от сметището. Боклуците се просмукват в почвата и така заразяват подпочвените води.

Лабораторно изследване, поръчано от Си Ен Ен показва, че водата е изключително опасна за пиене.

Местните жители разчитат на бутилирана вода за питейни нужни, но въпреки това използват и замърсената, тъй като много от тях нямат друг избор.