Източна Европа трябва да ограничи своята "сива икономика", за да устои на финансовата криза и да насърчава растежа. Това заключение се съдържа в новия доклад на Световната банка.

"Твърде много източноевропейски работници и фирми участват в сивата икономика – правят бизнес и работят на необложени с данъци и нерегулирани пазари на стоки и услуги", гласи докладът, наречен "От сянката: Интегриране на европейския неформален труд".

"След като въздействието на европейската криза, застаряването на населението и свиването на работната ръка става все по-силно в икономиките в Източна Европа, извеждането на работници и фирми от сивата икономика е ключово за дългосрочния растеж на района".

Докладът бе представен в Брюксел на съвместна пресконференция с Центъра за европейски политически изследвания.

"Правителствата на новите страни-членки на ЕС от Източна Европа просто не могат да си позволят голяма сива икономика, нито в краткосрочен план заради финансовите тревоги, нито в дългосрочен заради свиването на работната ръка", предупреди Катарина Матернова – старши-консултант в Световната банка.