Оптимизмът за икономиката, глобалното развитие и личните успехи е в отстъпление по света. Това показват данните от Глобалния барометър за просперитета, надеждата и щастието на „Галъп интернешънъл”. То е проведено в над 53 000 души от 53 държави по света.

Изследването показва, че 28% от населението е оптимистично настроено за икономическото развитие през 2018, но икономическият песимизъм е 30%, т.е. с 2 пункта по-висок от оптимизма. Това е продължение на тенденцията на мрачните икономически нагласи през последните няколко години – като все пак през 2015 г. и 2016 г. позитивно настроените са били много повече.

Особено притеснени за икономиката са европейските граждани, като за пръв път ЕС достига до нивата на песимизъм в Русия. Най-големи песимисти са В Италия и Гърция, докато в Нигерия и Виетнам имат най-големи надежди за икономиката си през следващата година.

39% от изследваното население по света смята, че 2018 г. ще бъде като цяло по-добра от 2017 г., което е с 13 пункта по-ниско в сравнение с предишната година. 23% очакват по-лоша година. 32% смятат, че 2018 ще бъде същата като 2017 г., а други 6% не знаят.

Тук отново има сериозен отлив на позитивните очаквания на годишна база.

В сравнение с руснаците, много повече американски граждани са оптимисти, но пък в САЩ има и повече песимисти, отколкото в Русия. Като цяло, и по този показател Русия в по-голяма степен очаква идващата година да не е нито по-добра, нито по-лоша, а същата, докато американското общество показва повече поляризация на мненията (нещо характерно за обществения дебат зад Океана след избирането на Тръмп – б.р.).

Индонезия (+66 нетен резултат) води по оптимизъм тази година, а Южна Азия (+51) е най-оптимистичният регион в света. В Европа все пак малко по-добри очаквания за цялостното развитие през 2017 г. имат тези, които са част от ЕС.

Близо две трети (59%) от света декларират, че се чувстват лично щастливи. Това е с около 10 процентни пункта по-ниско, отколкото измереното щастие в края на 2016 г.

Фиджи е най-щастливата страна в света, следвана от Колумбия. Иран и Ирак пък са на дъното.

А у нас?

18% у нас очакват 2018 г. да бъде година на икономически подем, а 26% - на икономически трудности. Това е три пъти по-добре от резултатите от края на 2016 г.

Отвъд икономиката, 25% от българите са оптимисти, 22% - песимисти, 35% - неутрални.

По отношение на личното щастие през отминаващата година, страната ни отново е на последните места и в света със стойности, близки до тези на страните от Европа, с 45% определящи се като щастливи, 10% - нещастни, 41% оставащи в средата, а останалите се затрудняват да отговорят.

Общата тенденция за България е за нарастване на дела на позитивно отговарящите в сравнение с края на 2016 г.