Сушата в Европа може задълбочи енергийната криза. Това показва анализ на най-голямата независима компания за енергийни изследвания в Норвегия.

Според изследването спадането на нивото на реките и язовирите значително намалява способността за производството на енергия от водни и ядрени източници.

Първите седем месеца на тази година в Европа електроенергията, произведена от водноелектрически централи, е намаляла с 20%, спрямо същия период на миналата година. А енергията от ядрени източници – с 12%.

От почти два месеца в по-големите части на Западна, Централна и Южна Европа не е имало значителни валежи.