Стотици християни участваха в процесия по улиците на Ерусалим. Те преминаха по пътя на Иисус Христос към разпятието.

Снимка: Reuters

Вярващите, много от които носеха дървени кръстове, преминаха по Виа Долороса или "Пътя на страданието".

Снимка: Reuters

По традиция, маршрутът е разделен на 14 етапа.

Снимка: Reuters

Участниците в процесията спираха на места, свързани с пътя на Христос към кръста.

Снимка: Reuters

Последната спирка е църквата "Възкресение Христово", където е било положено тялото на Божия син.

Снимка: Reuters