Долната камара на полския парламент прие спорна поправка, която затяга правилата за чуждата собственост на медиите. Парламентаристите приеха, че собственици от страни извън ЕС нямат право да притежават контролни пакети от полски медии.

Опозицията смята, че по този начин се цели да се заглуши свободата на медиите и по-конкретно частен телевизионен канал, притежаван от американска компания.

Критиците предупреждават, че поправката може да влоши отношенията с Вашингтон. Сега вотът се пренася в горната камара на парламента.

"Това е противоконституционен закон, предназначен да заглуши свободни медии и е несъвместим с международните договори. Отнася се за една конкретна телевизия, но всъщност засяга сигурността на Полша, защото никой нормален инвеститор няма да иска да вложи в държава, където за една вечер може да бъде приет закон, който да изгони капитала на държава съюзник", заяви опозиционерът Борис Будка.