Oт утре в Швеция ще действа ново изискване за влизане в страната - предоставяне на документ за отрицателен тест за коронавирус.

Местните власти уточняват, че ще признават резултати от три вида тест - PCR, бързи антигенни тестове, както и LAMP тестове.

Те трябва да бъдат направени не по-късно от 48 ч. преди влизането на територията на страната.

Сертификатите следва да са издадени на английски, шведски, датски или норвежки език. В документа трябва да присъстват имената на пътуващия по лична карта или паспорт, ден и час на теста, метод, по който е направен, и данни за издаващата институция.

Изключения се предвиждат за хора на възраст под 18 г., за граждани със статут на постоянно пребиваване в Швеция, за заетите в транспортния сектор, спортните състезатели и сезонните работници.