От 1 септември 2017 г. Сърбия въведе електронен контрол на средната скорост на МПС, движещи се по автомагистралите в страната, предупреждава МВнР.

За целта устройствата, отбелязващи часа на преминаване през пунктовете за заплащане на магистралните такси, са синхронизирани.

Ако при преминаването между два пункта средната скорост на МПС е надвишила максимално допустимите 120 км/ч, служители на пътна полиция налагат глоби на място.

Глобите са:

- 121 – 140 км/ч – 3000 динара (ок. 50 лв.);

-141 – 160 км/ч – 5000 динара (ок. 80 лв.);

-161 – 181 км/ч – 6000 – 20 000 динара (100 – 320 лв.);

-181 – 200 км/ч – 15 000 – 30 000 динара (250 – 500 лв.);

-201+– 100 000 – 120 000 динара, включително и лишаване от свобода за срок от 15 дни (1600 – 2000 лв.)

Освен парични глоби се налагат и наказания лишаване от право на управление на МПС за различен период от време.

При превишаване на средната скорост, тя ще се изписва на касовата бележка, която се получава при заплащане на магистралните такси.