Съдебната система и свободата на медиите в България ще получат оценка от Брюксел утре. Еврокомисията ще представи първия си доклад за върховенството на закона в страните-членки.

Той е част от новия механизъм за наблюдение, валиден за всички. За България и Румъния докладът е и продължение на досегашния Механизъм за сътрудничество и проверка.