Румънският туризъм води неравна битка с българския, заради прекомерно данъчно облагане на север от Дунава. Това твърди Федерацията на собствениците в сферата на туризма и услугите в Румъния, съобщават местни агенции.

Заради твърде високите данъци в Румъния, местният туризъм изостава от този у нас, а доказателство за това бил фактът, че на българското крайбрежие в момента има над 100 000 туристи, докато на румънското - само 40 000. Според браншовата организация големият проблем за инвеститорите в туризма в Румъния са твърде високите данъци - ДДС от 24%, данък върху печалбата от 16 на сто, данък върху дивидентите също от 16 на сто.

По този начин на 100 евро, румънският оператор в сферата на туризма ще плати към държавния бюджет 46,37 евро, докато в България един оператор в туризма плаща само 20 на сто ДДС, 10% данък върху печалбата и 10% данък върху дивидентите, като по този начин ще даде на държавния бюджет само 35,20 евро от 100, се посочва в прессъобщението на румънската федерация.

По нейни данни в Румъния на всеки 100 000 евро българският оператор ще плати с 11 170 евро по-малко от този в Румъния. Тази разлика се забелязва веднага в инвестициите в качествен персонал, в разнообразието на предлаганите храни, в системата "ол инклузив", в маркетинга или в закупуването на франчайзи от международни хотелски вериги, които се превръщат в магнит за чуждестранните туристи.

Селективното намаляване на данъците в една сфера, която може да бъде трайно развивана, би означавало глътка въздух за всички оператори в сферата на туризма. За да бъде държавата сигурна, че облекченията ще допринесат за подобряване на румънския туризъм, намаленията могат да бъдат обусловени от инвестиции или от прилагане на ефективни системи, като тази на "ол инклузив", посочва още Федерацията на собствениците в сферата на туризма и услугите в Румъния.