Институтът за разследване на престъпленията на комунизма и паметта на румънското заточение е предприел процедури по разследване на 35 лица на възраст между 81 и 99 години, които са заподозрени в престъпления и злоупотреби в комунистически затвори, съобщи БТА.

Заподозрените са заемали ръководни длъжности в репресивния комунистически апарат и се подозира, че за извършили политически престъпления. Предполага се, че 35-мата са извършили тежки престъпления в затворите, лагерите и колониите, в които са работили. Според Института действията на тези лица отговарят на всички елементи на престъпленията тежко убийство или геноцид.

Институтът за разследване на престъпленията на комунизма и паметта на румънското заточение смята да предаде скоро документите за заподозрените на прокуратурата с цел да започне съдебно преследване.