Американецът Ричард Талър спечели Нобеловата награда за икономика.

Той бе отличен за трудовете си за психологичните и социални механизми при вземането на решения от потребителите и инвеститорите.

„Приносът на Ричард Талър построи мост между икономическите и психологическите анализи на индивидуалното взимане на решения. Неговите емпирични открития и теоретични прозрения спомогнаха за създаването на новото и бързо разширяващо се поле на бихейвиористичната икономика, която има дълбоко влияние върху много области на икономическите изследвания и политики“, се казва в текста на Кралската шведска академия на науките.

Бихейвиористичната икономика използва когнитивни и емоционални фактори в разбирането на икономическите решения, както на отделните индивиди, така и на институциите с икономически функции.

Талър е автор на теорията за мисловното счетоводство, която обяснява как хората опростяват взимането на финансови решения като си създават отделни „сметки” в съзнанието, което се фокусира върху ограниченото влияние на всяко индивидуално решение, вместо върху цялостния им ефект. Икономистът също така показва как избягването на загуби обяснява защо хората ценят една вещ много повече, когато я притежават – феномен, наречен ефектът на дарението.

Той е и един от основателите на полето на бихейвиористичните финанси, който изучава как мисловните ограничения влияят на финансовите пазари.

Социални предпочитания

Теоретичните и практически изследвания на Талър върху справедливостта имат силно влияние върху научните среди, посочват от Шведската академия. Според нея трудовете му показват как притесненията на потребителите за справедливостта могат да спрат фирми от вдигане на цените в периоди на засилено търсене, но не и в период на увеличени разходи.

Липса на самоконтрол

Работата на Талър хвърля светлина и върху наблюденията защо новогодишните обещания са толкова трудни за спазване. Той показва как да бъдат анализирани проблемите на самоконтрола, използвайки модела на планиране и изпълнение, който е подобен на рамките, които психолозите и невролозите използват, за да опишат вътрешното напрежение между дългосрочното планиране и краткосрочното изпълнение.

Поддаването на краткосрочни изкушения е важна причина защо плановете за спестяване на средства за пенсия например, или воденето на здравословен начин на живот, често се провалят.

С днешната награда за икономика по името на Алфред Нобел приключва тазгодишният нобелов сезон.

Използвани са материали на БГНЕС