Към 2100 г. екстремните климатични явления вероятно ще водят до смъртта на 150 хил. души годишно – при това числото е само за Европа. То е около 50 пъти по-голямо от оценките, които имаше до момента.

Стряскащите резултати са от мащабно проучване на заплахите, свързани с климатичните промени, проведено във всички страни от ЕС, както Швейцария, Норвегия и Исландия.

Според изследването, публикувано в списание „Лансет планетари хелт”, най-тежко ще бъдат засегнати държавите в Южна Европа.

Най-опасни от всички екстремни климатичния явления са горещините. Освен тях обаче на качеството на живот и на очакваната негова продължителност влияят още резките застудявания, засушаванията, горските пожари, наводненията и бурите.

Снимка: EPA

Климатичните промени са една от най-големите заплахи пред здравето на хората през XXI в., посочва Джовани Форциери, един от авторите на проучването.

Освен ако глобалното затопляне не се ограничи – и то в спешен порядък, и не бъдат взети подходящи мерки, близо 350 млн. европейци ще бъдат излагани на опасни климатични явления, при това редовно – всяка година, добавя той.

Снимка: EPA