Протестиращи граждани на Сараево внесоха исканията си в кантонското събрание. На организиран пленум те призоваха за прекратяване на подкупите на официални лица, свързани с престъпни приватизации и за разследване на насилието от 7 февруари.

Сред исканията има хармонизиране на заплатите и бонусите за държавните служители в кантон Сараево с цялостната икономическа ситуация, съобщава новинарският сайт BalkanInsihgt.

"Спешно премахване на "белия хляб", т.е. на заплатите и възнагражденията за министър-председателя и други министри след края на техния мандат" е една от точките в списъка с искания. Друго гласи: "Премахване на допълнителното възнаграждение за депутатите, което се базира на тяхното участие в комисии, комитети и други органи в събранието".

Има и искания за преразглеждане на приватизацията на държавните компании в кантона. Независима комисия трябва да изясни фактите около насилието на 7 февруари. Съветът ще обсъди точките от пленума в четвъртък, а след това исканията ще бъдат отнесени до парламента.

Протестите в Сараево и други босненски градове продължават, макар и с по-малка сила. Пленуми се организират и в Бръчко, Бугойно, Фойница, Кониц, Мостар, Травник и Зеница. Най-често срещаните искания са за намаляване на заплатите на длъжностните лица, премахване на допълнителните заплащания и преразглеждане на приватизационните сделки на местните компании.

Еврокомисарят по разширяването Щефан Фюле проведе срещи с участници в пленумите в Тузла и Сараево. След срещите той заяви, че политическата система в Босна трябва да бъде по-отзивчива относно исканията на гражданите.

"Призовавам политиците да не игнорират гласа на гражданите. Има огромно пространство за участие на гражданите. Те трябва да бъдат чути, да участват, без да ги е страх от насилие, тормоз или заплахи", каза Фюле.