Турция да стане газово независима и да не се ангажира с глобалните промени в цените. Тази декларация направи енергийният министър на страната Фатих Дьонмез.

По думите му залежите, които Анкара откри в Черно море, са с високо качество.

Страната очаква да започне да ги използва през 2023 г. като снабдяването през първата година ще е до 4 милиарда кубически метра газ, а до 2026 г. - до 20 милиарда кубически метра.

Очаква се това да е достатъчно, за да покрие вътрешните нужди за период от 25 години.