Изследванията в областта на материала-чудо, графенът и невро-химичните връзки в човешкия мозък ще получат субсидии от Европейската комисия в размер на 2 млрд. евро, съобщава АФП.

Двете области са първите бенефициенти от програмата „технологии на бъдещето” на ЕС, като средствата по всяка от двете инициативи ще бъдат отпускани върху период от 10 години, уточняват пред агенцията френски учени, участващи в проектите.

Материалът графен, открит преди по-малко от десетилетие, е въглероден пласт с дебелина от един атом, за който се предполага че има огромен потенциал в областта на високата проводимост, механичната сила и оптическа чистота,за разлика от други материали.

„Проектът за човешкия мозък” търси да стимулира клетките, химията и най-общо връзките в мозъка, пресъздавайки ги посредством супер-компютър, който да помогне в разбирането на функциите и развитието на мозъка. Основни цели на този проект са търсенето на лечение за болести като „Алцхаймер”, както и усъвършенстване на „изкуствения интелект”.